Üzvlərimiz

Vüqar Abbasov

“Cahan Holdinq”

Seyfəddin Rəhimov

“Prestij Naxçıvan Pivə” MMC

İmaməli Hüseynov

“Vətən” Mebel salonu

Rauf Cəfərov

İmplandent

Emin Dünyamalıyev

Təməl STŞ

Emin Uçar

“Gəmiqaya Holdinq”

Elçin Bağırov

“Rotor” mebel sexi 

Ağa Səyidov

“Dostluq” Ticarət Mərkəzi

Rahib Bağırov

“Beko” mağazası

Mehdi Babayev

“Naxçıvan Xalça” ASC

Səxavət Bayramov

“Araz Holdinq” MMC

Əhməd Bünyadov

Əcəmi TQ. ATSC

Fikrət Əliyarov

“Hilal” ət məhsulları

Qəzənfər Babayev

“Şahin Şah” mebel fabriki

Nürəddin Allahverdiyev

Elektron Samsung

Etibar Hacıyev

“Zünrüd” kiçik müəssisəsi

Yunis Yaqubov

“Bərəkət Qida” MMC

Ziyafəddin Məmmədov

“Ət Məhsulları” MMC

Teymir Rzayev

“Ləzzət Qida” MMC

Namiq Novruzov

“Babək Sirab” MMC

Mənsur Əsgərov

“Politra -7 Çınqıllı ” MMC

Hüseyn Orucəliyev

“Qızıl Dağ” MMC

Mirismayıl Seyidov

Mirismayıl qardaş T/Ş

Vaqif Əliyev

“Murad” MMC Teksun

İlqar Sadiqov

“Dizayn Holdinq”

Nizami Rüstəmov

“FAB” tikinti materialları

İnşallah Abbasov

Asnı qızıl balıq

Əmir Kərimov

“Şəfa” özəl tibb mərkəzi

Əli Həbibbəyli

“XXI əsr” MMC