Header

Xəbərlər

Sədr

Naxçıvan Sahibkarlar Konfederasiyası

Haqqında

Abbasov Vüqar Zakir oğlu 12 aprel 1974-cü ildə Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. 1981-1991-ci illərdə Naxçıvan şəhəri 7 saylı orta məktəbdə oxuyub və oranı qırmızı attestatla bitirmişdir. 1991-1996-cı illər Naxçıvan Dövlət Universitetinin İqtisadiyyat fakültəsinin mühasibat uçotu, nəzarət və təsərrüfat fəaliyyətinin təhlili ixtisas dərəcəsini qırmızı diplomla bitirmişdir. 1998-2001-ci illər Naxçıvan Dövlət Universitetinin İqtisad-Hüquq fakültəsinin Hüquqşünaslıq ixtisasını qırmızı diplomla bitirmişdir. 2008-ci ildən AMEA-nın İqtisad İnstitutunun dissertantıdır. 2015-ci ildə “Regional şəraitdə sahibkarlığın inkişafı” adlı doktorluq işini müdafiə edərək iqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışdır. 10-a qədər elmi məqalənin müəllifidir. Bir çox beynəlxalq konfraslarda iştirak etmişdir. Çox sayda sosial və biznes layihəsinin təşkilatçısı, iştirakçısı və rəhbəri olmuşdur. 1995-ci ildən “Cahan Holdinq”in qurucusu və prezidentidir. 2014-cü ildə Naxçıvan Muxtar Respublikası Sahibkarlar Konfederasiyasının İdarə Heyətinin sədridir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Sahibkarlar Konfederasiyasının İdarə Heyətinin sədri.

Üzvlərimiz

Nəzarət Təftiş Komissiyanın üzvləri

team_13.jpg

Elçin Bağırov

Nəzarət-təftiş komissiyasının sədri. Dostluq-Ticarət MMC-nin direktoru.

Fikrət Əliyarov

Hilal ət və Ət məhsullarının direktoru

Fikrət Əliyarov

Hilal ət və Ət məhsullarının direktoru

Fikrət Əliyarov

Hilal ət və Ət məhsullarının direktoru

Naxçıvan Muxtar Respublikası Sahibkarlar Konfederasiyasının İdarə hüyətinin üzvləri

Jane Doe

Designer

Jane Doe

Designer

Jane Doe

Designer

Jane Doe

Designer

Jane Doe

Designer

Jane Doe

Designer

Jane Doe

Designer

Jane Doe

Designer

Naxçıvan Sahibkarlar Konfederasiyası

Xarici Tərəfdaşlar

Xarici Tərəfdaşlar

Əlaqə

Əlaqə

Bring to the table win-win survival strategies to ensure proactive domination. At the end of the day, going forward.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.