NSK

Naxçıvan Muxtar Respublikası Sahibkarlar  Konfederasiyası sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi və fiziki şəxslərin könüllülük əsasında fəaliyyətini əlaqələndirən, onların hüquqi və iqtisadi mənafelərini müdafiə edən qeyri-hökumət təşkilatıdır.

NSK

Follow Us

© 2021 NSK. All rights reserved.