NSK

Muxtar Respublikada fəaliyyət göstərən müəssisələrin hərbi hissəllərə apardıqları sovqatlar haqqında məlumat

Naxçıvan Sahİbkarlar Konfederasİyası

Muxtar Respublikada fəaliyyət göstərən müəssisələrin hərbi hissəllərə apardıqları sovqatlar haqqında məlumat 

NSK üzvlərindən 6 şirkət N saylı hərbi hissələrə sovqatlar aparmışdır. NSK-nın təftiş komissiyası üzvləri tərəfindən əsgərlərimizə mənəvi dəstək göstərilmişdir.