NSK

Biznes Mərkəzdə İstixana Kompleksləri Birliyinin nümayəndələri ilə yığıncaq keçirilmişdir.

Naxçıvan Sahİbkarlar Konfederasİyası

Biznes Mərkəzdə İstixana Kompleksləri Birliyinin nümayəndələri ilə yığıncaq keçirilmişdir.

Yığıncaqda Muxtar Respublikada tərəvəz istehsalı sahəsinin bugünkü problemləri geniş müzakirə olundu. Sahibkarların təklifləri dinlənilərək, onlara lazımi tövsiyələr verildi. Gələcək işlərinin daha da səmərəli olması üçün birlikdən müvafiq dövlət qurumlarına yazılı müraciətər edildi.