NSK

17 mart 2016-cı il tarixdə NSK-nın iclası keçirilmişdir.

Naxçıvan Sahİbkarlar Konfederasİyası

17 mart 2016-cı il tarixdə NSK-nın iclası keçirilmişdir.