Elçin Bağırov

Nəzarət-Təftiş komissiyasının sədri. "Dostluq-Ticarət" -nin direktoru.

Fikrət Əliyarov

"Hilal"ət və ət məhsulları müəssissənin direktoru.

Ziyafəddin Məmmədov

"Müasir məkan" ət və ət məhsulları müəssissənin direktoru.

Zamiq Səfərov

"Fərda" şirniyyat sexinin direktoru.