NSK

Naxçıvan Muxtar Respublikası Sahibkarlar Konfederasiyası Naxçıvan Muxtar Respublikasında işəgötürənlərin içtimai birliyi olub, mülkiyyət və təşkilati hüquqi formasından asılı olmayaraq sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi və fiziki şəxslərin könullülük əsasında fəaliyyətini əlaqələndirən, onların hüquqi və iqtisadi mənafələrinin müdafiə edən  qeyri-hökümət təşkilatıdır.