Dinamit

Əsl enerji içkisi

Tərkibindəki taurin və kofeinin yaratdığı əsl enerji

Dinamit

Standartlara uyğun

Dünya enerji içkisi təcrübəsindən istifadə edilmişdir.

Dinamit

Keyfiyyət nişanlı

Beynəlxalq standartlara cavab verən keyfiyyət sertifikatına sahibdir.